Nieuwe ouders

Wanneer ouders contact opnemen om hun kind(eren) op onze school in te laten schrijven, wordt allereerst een afspraak gemaakt voor een gesprek met de locatieleider. In dit gesprek geeft de locatieleider informatie over de school en hebben de ouders de gelegenheid om vragen te stellen.

Dit eerste bezoek wordt afgesloten met een rondleiding door de school en zo mogelijk met een kennismaking met de toekomstige leerkracht(en) van de leerling(en).

De ouders krijgen informatie mee naar huis, o.a. het informatieboekje

Na aanmelding mogen kinderen in de leeftijd van drie jaar en 10 maanden al komen kennis maken. Dat mag maximaal 5 dagdelen in deze periode. Zo kunnen de kinderen vast wennen aan de groep.

Met de ouders wordt een afspraak gemaakt over de dagen waarop het kind komt kennismaken. Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig.Het eerste leerjaar kunnen er dan ook afspraken gemaakt worden over de schooltijden. Vanaf het vijfde jaar is het kind leerplichtig en moet het de vastgestelde uren naar school.

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden